Ulaganje u Turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4*

 

Plitvice

Europska unija – http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779 Zajedno do EU fondova

Plitvice

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program: Konkurentnost i kohezija
Naziv projekta: Ulaganje u turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4*
Javni poziv: Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotel
Korisnik: Rotokor d.o.o., Grabovac 102, 47245 Rakovica, Hrvatska
Broj ugovora: KK.03.2.1.04.0040

Kratak opis projekta: Svrha predmetnog projekta jest izgradnja i opremanje turističkog naselja s dodatnim sadržajima tvrtke Rotokor d.o.o. u Općini Rakovica. Problematika poslovanja tvrtke može se sagledati iz perspektive dvaju ključnih problema s kojima je tvrtka suočena. Prvi se odnosi na nisku kategorizaciju smještajnih kapaciteta te veliki udio kamp parcela. Drugi problem koji se negativno reflektira na poslovanje tvrtke jest kratki boravak gostiju unutar kompleksa zbog nepostojanja dodatnih sadržaja. Po svojoj prirodi kamp smještaj je ovisan o vremenskim prilikama te ima izraženu sezonalnost poslovanja, a što posljedično uzrokuje nestabilnost poslovanja i nemogućnost sustavnog planiranja daljnjeg rasta.

Stoga se predloženi projekt direktno okreće ka rješavanju ovih ključnih problema izgradnjom novih smještajnih kapaciteta povećati će se smještajni kapaciteti na zatvorenom, a izgradnjom jezera i mini golfa podići će se atraktivnost turističkog naselja i potaknuti turiste da borave dulje unutar turističkog naselja.

Ovakav razvoj situacije potaknuti će pozitivne promjene na razini cijele Općine Rakovica koja je kao ključni problem daljnjeg razvoja turizma navela upravo kratak boravak turista zbog nepostojanja dodatnih sadržaja kod pružatelja usluga smještaja.

Ukupna vrijednost projekta: 16.758.785,86 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.014.820,28  HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 5.925.678,84 HRK
Vrste potpora, maksimalan intenzitet i maksimalan iznos potpore je utvrđen kako slijedi:

Vrste potpora Maksimalan intenzitet potpore Maksimalan iznos potpore u HRK
Regionalne potpore 49,99% 5.479.571,67
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova 50,00% 252.000,00
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima 50,00% 99.222,17
Potpora za usavršavanje 70,00% 94.885,00

Razdoblje provedbe projekta : od 26. lipnja 2017. godine – 26. lipnja 2019. godine
Kontakt za dodatne informacije: miroslav.puh@rotokor.com

Status projekta: Projekt u tijeku

REZULTATI
R1 Izgrađeni, opremljeni i rekonstruirani objekti s dodatnim sadržajima te ishođeni uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja 4*
R2 Implementirano integrirano IKT rješenje za ukupno poslovanje turističkog naselja
R3 Ojačani ljudski kapaciteti edukacijama iz područja turizma
R4 Povećana vidljivost tvrtke na atraktivnim međunarodnim tržištima

OČEKIVANI REZULTATI

Pokazatelj Polazišna vrijednost Ciljana vrijednost Doprinos
Godina koja prethodi godini predaje projektne prijave 2016 Druga godina nakon godine završetka projekta2020
Sačuvana radna mjesta /
Neto otvorena radna mjesta
13
Izvor: interni izvjestaji
19
Izvor: Procjena
prijavitelja
6
Porast produktivnosti rada zaposlenika u odnosu na nova zaposljavanja  
255.223,00 HRK
Izvor: Interni izvještaji iz obračuna plaća
 
312.536,00 HRK
Izvor: Procjena
prijavitelja
22%

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke Rotokor d.o.o.

 

25.10.2017. – Dokumentacija za nadmetanje – Radovi na rekonstrukciji Rotokor d.o.o.

Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o odabiru