Ulaganje u Turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4*

 

Plitvice

Europska unija – http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Zajedno do EU fondova

Plitvice

www.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta: Ulaganje u turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4*
Korisnik: Rotokor d.o.o., Grabovac 102, 47245 Rakovica
Broj ugovora: KK.03.2.1.04.0040

Kratak opis projekta: Ulaganjem u ime projekta povećati će se kapaciteti smještajnih jedinica, te će se stvoriti i dodatni sadržaji u obliku jezera i mini-golf igrališta. Novo otvorena radna mjesta kao i edukacija radnika, povećanje popunjenosti smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, te produljenje sezone na svih 12 mjeseci u godini će osigurati jačanje konkurentnosti te će pozitivno utjecati na ciljne skupine i krajnje korisnike projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 16.758.785,86 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.014.820,28  HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 5.925.678,84 HRK
Vrste potpora, maksimalan intenzitet i maksimalan iznos potpore je utvrđen kako slijedi:

Vrste potpora Maksimalan intenzitet potpore Maksimalan iznos potpore u HRK
Regionalne potpore 49,99% 5.479.571,67
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova 50,00% 252.000,00
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima 50,00% 99.222,17
Potpora za usavršavanje 70,00% 94.885,00

Razdoblje provedbe projekta : od 11. lipnja 2017. godine – 11. lipnja 2019. godine
Kontakt za dodatne informacije: danijela.bosnjak@rotokor.com

Status projekta: Projekt je završen.

REZULTATI
R1 Izgrađeni, opremljeni i rekonstruirani objekti s dodatnim sadržajima te ishođeni uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja 4*
R2 Implementirano integrirano IKT rješenje za ukupno poslovanje turističkog naselja
R3 Ojačani ljudski kapaciteti edukacijama iz područja turizma
R4 Povećana vidljivost tvrtke na atraktivnim međunarodnim tržištima

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenogpokazatelja  Mjerene vrijednost Doprinos
Polazišna vrijednost Ciljana vrijednost  
Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećimakoja primaju potporu (Broj zaposlenih) 0,00 6,00 6,00
Popunjenost smještajnih kapaciteta ugostiteljskog objekta(%) 0,00 40,00 40,00
Produljenje turističke sezone (broj mjeseci poslovanjaugostiteljskog objekta) 0,00 12,00 12,00
Povećanje prihoda poduzeća od prodaje u turizmu (%) 8.101.569,00 11.589.475,00 3.487.906,00
Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju kojaodgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva) (Kn) 0,00 1,80 1,80

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke Rotokor d.o.o.

 

25.10.2017. – Dokumentacija za nadmetanje – Radovi na rekonstrukciji Rotokor d.o.o.

Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o odabiru

 

26.04.2019. – Dokumentacija za nadmetanje – Nabava IKT rješenja Rotokor d.o.o.

Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o odabiru