Ulaganje u Turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4*

 

Plitvice

Europska unija – http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Zajedno do EU fondova

Plitvice

www.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta: Ulaganje u turističko naselje Plitvice Holiday Resort 4*
Korisnik: Rotokor d.o.o., Grabovac 102, 47245 Rakovica
Broj ugovora: KK.03.2.1.04.0040

Kratak opis projekta: Ulaganjem u ime projekta povećati će se kapaciteti smještajnih jedinica, te će se stvoriti i dodatni sadržaji u obliku jezera i mini-golf igrališta. Novo otvorena radna mjesta kao i edukacija radnika, povećanje popunjenosti smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, te produljenje sezone na svih 12 mjeseci u godini će osigurati jačanje konkurentnosti te će pozitivno utjecati na ciljne skupine i krajnje korisnike projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 16.758.785,86 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.014.820,28  HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 5.925.678,84 HRK
Vrste potpora, maksimalan intenzitet i maksimalan iznos potpore je utvrđen kako slijedi:

Vrste potporaMaksimalan intenzitet potporeMaksimalan iznos potpore u HRK
Regionalne potpore49,99%5.479.571,67
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova50,00%252.000,00
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima50,00%99.222,17
Potpora za usavršavanje70,00%94.885,00

Razdoblje provedbe projekta : od 11. lipnja 2017. godine – 11. lipnja 2019. godine
Kontakt za dodatne informacije: danijela.bosnjak@rotokor.com

Status projekta: Projekt je završen.

REZULTATI
R1 Izgrađeni, opremljeni i rekonstruirani objekti s dodatnim sadržajima te ishođeni uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja 4*
R2 Implementirano integrirano IKT rješenje za ukupno poslovanje turističkog naselja
R3 Ojačani ljudski kapaciteti edukacijama iz područja turizma
R4 Povećana vidljivost tvrtke na atraktivnim međunarodnim tržištima

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenogpokazatelja Mjerene vrijednostDoprinos
Polazišna vrijednostCiljana vrijednost 
Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećimakoja primaju potporu (Broj zaposlenih)0,006,006,00
Popunjenost smještajnih kapaciteta ugostiteljskog objekta(%)0,0040,0040,00
Produljenje turističke sezone (broj mjeseci poslovanjaugostiteljskog objekta)0,0012,0012,00
Povećanje prihoda poduzeća od prodaje u turizmu (%)8.101.569,0011.589.475,003.487.906,00
Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju kojaodgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva) (Kn)0,001,801,80

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke Rotokor d.o.o.

 

25.10.2017. – Dokumentacija za nadmetanje – Radovi na rekonstrukciji Rotokor d.o.o.

Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o odabiru

 

26.04.2019. – Dokumentacija za nadmetanje – Nabava IKT rješenja Rotokor d.o.o.

Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o odabiru